ISO SERTIFIKATAI

 

Mes esame įdiegę kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9001:2008, o tai reiškia, kad mūsų veikla atitinka šiuos standarto reikalavimus ir yra užtikrinami stabilios kokybės produktai. Visi įmonės procesai yra dokumentuoti ir atliekami pagal standarto reikalavimus. Mes nuolat tikriname ir tobuliname savo kokybės vadybos sistemą, keliame veiklos procesų technologinį lygį bei darbuotojų kvalifikaciją.

Taip pat įmonėje veikia aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001:2005, kuri užtikrina: atitiktį aplinkos apsaugos teisiniams ir kitiems reikalavimams, taršos prevenciją bei nuolatinį aplinkos apsaugos situacijos gerinimą.