• Esame įdiegę kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9001:2015, mūsų veikla atitinka šiuos standarto reikalavimus ir yra užtikrinami stabilios kokybės produktai. Visi įmonės procesai yra dokumentuoti ir atliekami pagal standarto reikalavimus. Mes nuolat tikriname ir tobuliname savo kokybės vadybos sistemą, keliame veiklos procesų technologinį lygį bei darbuotojų kvalifikaciją.

  • Įmonėje veikia aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001:2015, kuri užtikrina: atitiktį aplinkos apsaugos teisiniams ir kitiems reikalavimams, taršos prevenciją bei nuolatinį aplinkos apsaugos situacijos gerinimą.

  • BS OHSAS 18001:2007 standartas patvirtina, kad įmonėje užtikrinama darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema.